Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

E-książki

Informacje