O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej

E-książki

Informacje

Książka zawiera autorską koncepcję dydaktyki języków obcych jako nauki: a) względnie autonomicznej, tzn. określającej swój przedmiot badań według własnych priorytetów, b) empirycznej, czyli docierającej do rzeczywistych procesów użycia języka jako komunikacji językowej, oraz,...

Cena: 16,60 17,25 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie