Nowoczesna autentyczność. Charles Taylor wobec dylematów współczesności

Filozofia

Informacje