Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz t.1/2

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny na 1.08.2010 r.Autorzy komentarza w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiają zagadnienia procedury administracyjnej, wykorzystując dorobek doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz podejmując próbę...

Cena: 196,35
Dostępność: dostępny do tygodnia